Liên hệ

You are here:

0934 000 369

Thứ 2 - Thứ 6 | 9:00 - 17:00

info@primal.vn

Trợ giúp thông tin & Hỗ trợ dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn và điền vào biểu mẫu dưới đây

Bằng cách gửi đi, đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách của chúng tôi.