Thiết kế Website

Điều cần biết trước khi thiết kế một website?

1. Xác định mục tiêu

Có nhiều loại website phụ vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Thường thấy nhất như là web giới thiệu công ty, thương hiệu; web bán hàng, giới thiệu dịch vụ; quản lý dữ liệu,… Xác định rõ ngay từ ban đầu sẽ giúp cho quá trình thiết kế, xây dựng và phát triển website được thuận lợi và hiệu quả hơn.

2. Chọn tên miền, hosting

3. Ý tưởng thiết kế, giao diện

4. Ngôn ngữ lập trình

5. Trải nghiệm người dùng

6. Khả năng phát triển

Bắt đầu một dự án với Primal?

Bạn đang cần tìm kiếm khách hàng? Hãy cùng với chúng tôi thảo luận giải pháp!